Больше информации по резюме будет доступно после регистрации
Зарегистрироваться

Женщина, 40 лет, родилась 28 января 1980

Ровно, не готова к переезду, не готова к командировкам

інспектор з кадрів, економіст

2 000 грн.

Административный персонал
  • Начальный уровень, Мало опыта

Занятость: полная занятость

График работы: полный день

Опыт работы 5 месяцев

Март 2013Июль 2013
5 месяцев
ТОВ "ДОЦ УБ РАЕС"

Ровненская область

Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование... Показать еще

інспектор з кадрів
— Веде облік особового складу підприємства, його підрозділів згідно з уніфікованими формами первинної облікової документації. — Оформлює прийом, переведення і звільнення працівників відповідно до законодавства про працю, положень, інструкцій і наказів керівника підприємства. а також іншу встановлену документацію з кадрів. — Формує і веде особові справи працівників, вносить зміни, пов’язані з трудовою діяльністю. — Бере участь у розробленні перспективних і поточних планів з праці і кадрів. — Готує необхідні матеріали для атестаційної, кваліфікаційної і тарифікаційної комісій, проекти документів, що стосуються винагород і заохочень працівників. — Заповнює, веде облік і зберігає трудові книжки, визначає трудовий стаж, видає довідки про теперішню і минулу трудову діяльність працівників. — Веде записи в трудових книжках про заохочення і винагороди працівників. — Веде облік надання відпусток працівникам, здійснює контроль за складанням і додержанням графіків чергових відпусток. — Оформлює документи, необхідні для призначення пенсій працівникам підприємства та їх сім’ям. — Вивчає особливості переміщення і причини плинності кадрів, бере участь у розробленні заходів щодо їх усунення. — Веде архів особових справ, після закінчення встановлених строків поточного зберігання готує документи для здавання їх до державного архіву. — Вносить інформацію про кількісний склад персоналу та його рух у банк даних, стежить за його своєчасним оновленням і поповненням. — Здійснює контроль за станом трудової дисципліни в підрозділах підприємства і додержанням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. — Веде облік порушень трудової дисципліни і громадського порядку, контролює своєчасне прийняття адміністрацією, громадськими організаціями і трудовими колективами відповідних заходів. — Складає встановлену звітність про роботу з кадрами.

Обо мне

Добра, чесна, відповідальна, працьовита. Є бажання працювати, швидко навчаюся.

Высшее образование

2002
Рівненський державний технічний університет водного господарства та природокористування
менеджменту, менеджер-економіст

Знание языков

УкраинскийРодной

АнглийскийA1 — Начальный

Гражданство, время в пути до работы

Гражданство: Украина

Разрешение на работу: Украина

Желательное время в пути до работы: Не имеет значения